15
Created on By tehnickahan

Дизел мотори

1 / 5

Механички степен корисности код дизел мотора на празном ходу;

2 / 5

Максимална вредност механичког степена корисности савремених дизел мотора креће се у дијапазону:

3 / 5

При константном броју обртаја на празном ходу коефицијент пуњења дизел мотора:

4 / 5

Дизел мотори у принципу сагоревају са коефицијентом састава смеше:

5 / 5

У погледу уравнотежености инерцијалних сила и њихових момената, најпогоднији је линијски мотор који има:

Your score is

The average score is 64%

0%