28
Created on By tehnickahan

Електричне инсталације и уређаји

1 / 19

Мерење струје струјним клештама могуће је једино када:

2 / 19

Издвојити ознаку ксенон сијалице са заклоном за оборено светло.

3 / 19

Издвојити ознаку халогене сијалице са два влакна, за дуго и за оборено светло.

4 / 19

У електричним шемама каблови се означавају:

5 / 19

Шта се у електричним шемама означава ознаком 15 ?

6 / 19

Шта се у електричним шемама означава ознаком 31 ?

7 / 19

Шта се у електричним шемама означава ознаком 30 ?

8 / 19

Наведни су искази који се доносе на Litronic систем фарова. Издвојити тачан исказ.

9 / 19

У циљу тражења тајних (скривених) потрошача који празне акумулатор, уместо осигурача прикључује се :

10 / 19

Да би се од 2 акумулатора од 6V добио један акумулатор од 12V, треба их спојити:

11 / 19

За повезивње електричних система на возилима користи се CAN (Controller Area Network) систем, а то је назив за:

12 / 19

За настављање проводника и електрично спајање проводника са уређајима се не користе:

13 / 19

Наведени су искази који се односе на Litronic систем фарова. Издвојити тачан исказ.

14 / 19

На сликама су приказане електричне шеме са постављеним инструментима за мерење. На једној слици је исправан начин мерења. Издвојити ту слику.                                                                                                                                                                                                    Исправан начин мерења је на слици број _____.

 

 

15 / 19

На слици је приказан део електричне шеме. Издвојити исказе који одговарају датој шеми.

 

16 / 19

Наведени су искази који се односе на сулфатизован акумулатор и његову регенерацију. Издвојити тачне исказе.

17 / 19

На слици је приказан део електричне шеме са дуплим релејем. Издвојити исказе који одговарају датој шеми када су све компоненте исправне.

18 / 19

На слици је приказана електрична шема. Издвојити исказе који одговарају датој шеми.

19 / 19

Постепено пражњење акумулатора, без прикљученог спољашњег оптерећења назива се _____________ које се повећава са ___________ температуре.

Your score is

The average score is 60%

0%