25
Created on By tehnickahan

Електричне машине на возилима

1 / 20

Наведене су ознаке прикључних крајева машина.  Издвојити ознаке које припадају електропокретачу.

2 / 20

При непромењеној вредности побудне струје, струја индукта се смањила. Како се мења електромагнетни момент машине једносмерне струје?

3 / 20

Смањење струје електропокретача са повећањем броја обртаја настаје због:

4 / 20

Брзина обртања мотора једносмерне струје се повећала. Како се мења индукована електромоторна сила у намоту ротора?

5 / 20

На слици је машина једносмерне струје са:

6 / 20

Претпобуђивање алтернатора се изводе енергијом/струјом из акумулатора:

7 / 20

Наведене су ознаке прикључних крајева машина. Издвојити ознаке које припадају алтернатору.

8 / 20

На слици је машина једносмерне струје са:

9 / 20

Алтернатор не сме да ради без:

10 / 20

Наведени су делови машина. Издвојити делове који припадају алтернатору.

11 / 20

На слици је приказан:

12 / 20

Реглер алтернатора постављен је између:

13 / 20

Наведени су делови машина. Издвојити делове који припадају електропокретачу.

14 / 20

Регулатор напона алтернатора регулише:

15 / 20

Називни напон оптерећења електропокретача не сме бити нижи од:

16 / 20

Електропокретач је мотор једносмерне струје са:

17 / 20

Електромоторна сила се индукује у навојима индукта генератора једносмерне струје као:

18 / 20

Промена смера обртања мотора једносмерне струје врши се:

19 / 20

Наведени су искази који се односе на генераторе на возилу. Издвојити тачне исказе

20 / 20

Наведени су искази који се односе на механизам за узубљење електропокретача. Издвојити тачне исказе.

Your score is

The average score is 44%

0%