13
Created on By tehnickahan

ОТО мотори

1 / 10

У току целог радног циклуса двотактног мотора у односу на број обртаја коленастог вратила је:

2 / 10

Код ото мотора са директним убризгавањем бензина мотор ради са слојевитим пуњењем

3 / 10

Који елементи нису радни параметри мотора

4 / 10

Издвој карактеристику коју не поседује ОТО мотор са директним убризгавањем бензина.

5 / 10

Код ото мотора са убризгавањем горива ван цилиндра највећа снага се постиже при коефицијенту вишка ваздуха Λ који има вредност:

6 / 10

VVT-i систем помоћу хидрауличког уређаја повезаног на крај брегастог вратила ,омогућује фазно померање брегастог вратила целом дужином било напред или назад. Овај систем има следећу особину:

7 / 10

У току целог радног циклуса двотактног мотора у односу на број обртаја коленастог вратила је:

8 / 10

У току целог радног циклуса четворотактног мотора коленасто вратило се окрене:

9 / 10

Који део не спада у главне покретне делове СУС мотора је:

10 / 10

Ако мотор има номинални број обртаја у опсегу 1500 до 6000 min и ако при номиналном броју обртаја развије номиналну снагу,онда мотор спада у:

Your score is

The average score is 60%

0%