13
Created on By tehnickahan

Системи безбедности и комфора

1 / 11

Допунити реченице речима које недостају на цртама

Поред електронских система заштите у пракси се примењуји и механички системи заштите од крађе возила у које спадају: блокада___________, папучице квачила или ___________и ручице___________.

2 / 11

Уписати речи које недостају на цртама

Процес сабијања расхладног флуида клима уређаја се врши у компресору и том приликом се као последица_________________________________ .

3 / 11

Уписати речи које недостају на црту

Расхладни флуид R12 који у себи садржи једињења хлора је избачен из употребе и замењен је расхладним флуидом који не проузрокује оштећење озонског омотача Земљине атмосфере. Ознака тог новијег расхладног флуида  за примену у возилима је___________.

4 / 11

Допунити следеће реченице

Приликом судара, од тренутка реаговања сензора до надувавања заштитног јастука возача протекне време од____________ ms, а од тог тренутка па до тренутка потпуног пражњења јастука протекне време од __________ms.

5 / 11

Допунити следеће реченице

Системи електронске заштите од крађе који се најчешће уграђују на возилима су:

____________ уређаји и ______________  блокада мотора.

6 / 11

Уписату речи које недостају на цртицама.

Електронски уређаји за заштиту од крађе, са даљинским управљачем раде на принципу_______________ кода, што значи да приликом сваког укључивања и искључивања долази до генерисања новог_________.

 

7 / 11

Експанзиони вентил је део система климатизације код возила. На место његове уградње раздвајају се:

8 / 11

Смањењем температуре при константом притиску, расхладно средство клима уређаја прелази из гасовитог у течног стање. Такав процес наѕивамо:

9 / 11

Од 1998.године због штетног утицаја на околину забрањена је употреба расхладног флуида:

10 / 11

Имобилајзер је елемент система пасивне заштите који припада:

11 / 11

Пасивна сигурност је систем застите возача у путника у возилу која:

Your score is

The average score is 46%

0%