13
Created on By tehnickahan

Системи паљења ОТО мотора

1 / 16

Центрифугални регулатор обавља регулацију угла претпаљења у зависности од:

2 / 16

Високонапонски импулс на секундару бобине и скок варнице се јавља у тренутку:

3 / 16

Електронска управљачка јединица добија податак о референтном цилиндру са индуктивног давача броја обртаја и положаја ГМТ на радилици

4 / 16

Управљачка јединица електронског паљења регулише максимално време трајања примарне струје због:

5 / 16

Управљачка јединица електронског паљења за регулацију угла паљења на основу броја обртаја мотора добија податак од:

6 / 16

Код електронског паљења МАП сензор мери:

7 / 16

Код бесконтактног система паљења Холов давач за свој рад:

8 / 16

Центрифугални и вакумски регулатори у систему паљења:

9 / 16

Кондезатор паљења служи да:

10 / 16

Код класичног система паљења са механичким прекидачем паљења вредност примарне струје је:

11 / 16

Код класичног система паљења са механичким прекидачем паљења у ком тренутку треба да се јави варница на електродама свећице.

12 / 16

У ком такту је потребно да се упали смеша горива и ваздуха.

13 / 16

Уградњом "топлијих"свећица од прописаних у мотор постижемо

14 / 16

Када се на класични батеријски систем паљења са механичким контактима постави бобина транзистора система паљења:

15 / 16

Код система паљења са двоварничном бобином напон варнице је у такту издувавања нижи него у такту сабијања због:

16 / 16

Оптимална промена угла претпаљења код потпуног електронског система паљења обухвата и зависност промене угла претпаљења са температуром усисног ваздуха. Зависност је таква да:

Your score is

The average score is 49%

0%